Relative Content

Tag Archive for thị trường bảo hiểm nhân thọ

Thị trường bảo hiểm nhân thọ không còn “ngủ đông”

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đã khởi động mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu năm, thay vì đợi hết “tháng ăn chơi” mới bắt đầu thực hiện. Ngay từ những ngày đầu năm, thị trường bảo hiểm nhân thọ đã đón nhận thêm nhiều sản phẩm bảo hiểm mới được ra mắt có […]

Tiềm năng phát triển lớn của Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam

Nhiều định chế tài chính, nhiều tổ chức đã hoạt động tại Việt Nam nhìn thấy tiềm năng trong ngành bảo hiểm nhân thọ, sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành về chăm sóc khách hàng, khai thác hợp đồng mới… Bảo hiểm nhân thọ chính thức được triển khai tại Việt […]