Relative Content

Tag Archive for nợ xấu

Hướng dẫn cách trả nợ ngân hàng và mọi loại nợ khác

Dù muốn hay không, cuộc sống của bạn luôn luôn có nợ. Và có nợ thì không vui tí nào. Đây là cách để bạn dễ dàng giải quyết nợ nần và giữ quan hệ tốt đẹp với chủ nợ khó tính. Nợ nần ảnh hưởng thế nào đến bạn Thực tế, nợ nần về […]

Dễ dãi vay tiêu dùng có thể làm nợ xấu tăng cao?

Khó cho vay DN trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, ngân hàng xoay sang khách hàng cá nhân với việc đẩy mạnh cho vay tiêu dùng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện nhưng vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn, nguồn vốn chưa […]