Relative Content

Tag Archive for hợp đồng vay tín chấp

Các vấn đề quan trọng trong hợp đồng vay tín chấp

Trước khi ký hợp đồng vay tín chấp cần lưu ý rất nhiều vấn đề, đặc biệt là 6 vấn đền hết sức quan trọng sau đây: Hạn mức, lãi suất, phí phạt… Hợp đồng vay tín chấp là gì? Hợp đồng vay tín chấp chính là hợp đồng cho vay, theo đó ngân hàng […]