Relative Content

Tag Archive for hợp đồng bảo hiểm

Quy trình thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ

Là sản phẩm đặc biệt, nên khi xác định nhu cầu mua bảo hiểm thì cần phải hiểu rõ về quy trình thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ trước khi ký để đảm bảo quyền và lợi ích của chính mình. 1. Tư vấn bảo hiểm Trước khi mua sản phẩm […]

Duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dễ dàng hơn bạn tưởng

Khả năng duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một trong những điều khiến cho nhiều người đắn đo, cân nhắc khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Nhưng thực tế, việc duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không quá khó khăn như chúng ta vẫn nghĩ. Không phải là mọi […]

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Các loại hình bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Bảo hiểm nhân thọ là sự đảm bảo chi trả của công ty bảo hiểm cho người được bảo hiểm với một khoản tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng khi có sự kiện rủi ro xảy ra hoặc kết thúc thời hạn bảo hiểm, với điều kiện người […]

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có điều khoản theo mẫu là thế nào?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có điều khoản theo mẫu là gì? Các yêu cầu đối với điều khoản mẫu trong bảo hiểm nhân thọ? Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có điều khoản theo mẫu là gì? Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có điều khoản theo mẫu (tức hợp đồng định sẵn) […]