Relative Content

Tag Archive for bảo hiểm xe cơ giới

Những thay đổi mới nhất về bảo hiểm xe cơ giới PTI

Từ tháng 5/2015 mức phí bảo hiểm vật chất xe ô tô sẽ tăng lên khoảng 20% và theo đó mức phí cơ bản bảo hiểm vật chất xe ô tô PTI sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,3% giá trị tài sản bảo hiểm lên thành 1,5% giá trị tài sản bảo hiểm. Như […]

Nan giải vấn đề bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới

Tại nhiều Doanh nghiệp bảo hiểm, giảm tỷ lệ bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới được đặt ra như một nhiệm vụ chiến lược trong năm nay. Thực ra, giảm tỷ lệ bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới không phải là nhiệm vụ mới mẻ gì đối với toàn […]