Relative Content

Tag Archive for bảo hiểm thất nghiệp

Có được phép ủy quyền làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp không?

Người thất nghiệp muốn nhận bảo hiểm nhưng do điều kiện gì đó không thể trực tiếp đi làm thủ tục được thì có thể ủy quyền được hay không? Người thất nghiệp sau khi nghỉ việc vì lý do gì bất tiện gì đó mà không thể trực tiếp hoàn thiện các thủ tục […]

Bảo hiểm thất nghiệp ra đời là cứu tinh của người lao động

Nhờ có sự ra đời của bảo hiểm thất nghiệp và những lợi ích mà nó mang lại, hàng nghìn người đã vơi đi phần nào gánh nặng cũng như khó khăn về tài chính khi bị mất việc làm. Nhờ có sự ra đời của bảo hiểm thất nghiệp mà hàng nghìn người vơi […]

Đóng bảo hiểm thất nghiệp nhận được bao nhiêu tiền?

Theo quy định về bảo hiểm thất nghiệp thì số tiền bảo hiểm thất nghiệp nhận được bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào mức lương bình quân và số tháng đóng bảo hiểm. Những quy định chung về mức bảo hiểm thất nghiệp Để xác định được đóng bảo hiểm thất nghiệp nhận được bao […]