Relative Content

Tag Archive for bảo hiểm tài sản

Những quy định chung về bồi thường trong bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản là một loại bảo hiểm thuộc nhóm bảo hiểm phi nhân thọ, đã được quy định cụ thể tại Điều 7 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, phía công ty bảo hiểm sẽ tiến hành thu phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm và cam kết bồi thường cho […]

Kinh nghiệm mua bảo hiểm cho gia đình

Một số kinh nghiệm dành cho các bậc cha mẹ khi chọn mua bảo hiểm là đọc kỹ hợp đồng, tham gia bảo hiểm phù hợp với ngân sách, khai báo đúng tình trạng sức khỏe… Bất cứ ai khi đã có gia đình cũng đều gánh vác rất nhiều trách nhiệm với đủ thứ […]