Relative Content

Tag Archive for bảo hiểm nhân thọ là gì

Bạn đã biết hết về quy định phí bảo hiểm nhân thọ chưa?

Những quy định phí bảo hiểm nhân thọ không phải ai cũng biết. Bao gồm các mức phí cũng như những thay đổi gần đây của pháp luật về mức đóng phí bảo hiểm. Hãy cùng tìm hiểu. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, người tham gia đôi khi chỉ chú ý vào ngày […]

Mua bảo hiểm nhân thọ có lợi không?

Mọi người thường không có thiện chí với bảo hiểm nhân thọ vì nghĩ rằng nó rủi ro nhiều. Vậy thực sự thì mua bảo hiểm nhân thọ có lợi không? Trong cuộc sống bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò quan trọng đảm bảo sự ổn định, vững chắc tài chính của bạn cũng […]

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Các loại hình bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Bảo hiểm nhân thọ là sự đảm bảo chi trả của công ty bảo hiểm cho người được bảo hiểm với một khoản tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng khi có sự kiện rủi ro xảy ra hoặc kết thúc thời hạn bảo hiểm, với điều kiện người […]