Relative Content

Tag Archive for bảo hiểm

6 ưu điểm nổi bật của chế độ bảo hiểm thai sản mới nhất

Bảo hiểm thai sản là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ mang thai và sinh con trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm thai sản ngoài chức năng đảm bảo thu nhập cho […]

Có được phép ủy quyền làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp không?

Người thất nghiệp muốn nhận bảo hiểm nhưng do điều kiện gì đó không thể trực tiếp đi làm thủ tục được thì có thể ủy quyền được hay không? Người thất nghiệp sau khi nghỉ việc vì lý do gì bất tiện gì đó mà không thể trực tiếp hoàn thiện các thủ tục […]

18 lý do bạn cần tham gia bảo hiểm nhân thọ

1. Bảo hiểm nhân thọ giúp Bảo vệ chống mất mát thu nhập Bạn có thu nhập là bao nhiêu? Bạn có biết chắc rằng mình qua đời khi nào không.? Nếu khoản thu nhập đó mất đi vì lý do bạn qua đời sớm hay bị thương tật không còn khả năng làm việc […]