Những quy định chung về bồi thường trong bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản là một loại bảo hiểm thuộc nhóm bảo hiểm phi nhân thọ, đã được quy định cụ thể tại Điều 7 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, phía công ty bảo hiểm sẽ tiến hành thu phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm và cam kết bồi thường cho bên được bảo hiểm khi tài sản bảo hiểm khi gặp rủi ro trong phạm vi bảo hiểm dẫn đến tổn thất.

>> Xem thêm: Bảo hiểm tài sản là gì? 6 điểm quan trọng cần lưu ý trong hợp đồng bảo hiểm tài sản.

 

Bảo hiểm tài sản là một loại bảo hiểm thuộc nhóm bảo hiểm phi nhân thọ

Điều kiện được hưởng bảo hiểm tài sản

Tài sản trong hợp đồng bảo hiểm được kí kết bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Theo đó, tài sản phải thỏa mãn các điều kiện sau:

– Tài sản được bảo hiểm phải là lợi ích hợp pháp, được pháp luật thừa nhận. Cơ sở hình thành nên quyền lợi được bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản là quyền sở hữu hoặc quyền quản lý của bên mua bảo hiểm đối với tài sản.

– Tài sản phải tồn tại tại thời điểm giao kết hợp đồng. Người mua bảo hiểm không chứng minh được tài sản cần bảo hiểm đang tồn tại thì không thể hình thành quan hệ trong bảo hiểm tài sản.

– Tài sản bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản phải định lượng được. Trong một số trường hợp mà các bên không định giá được chính xác giá trị của tài sản thì phải dựa vào những tiêu chí được cơ quan nhà nước hoặc cơ quan thẩm định giá thừa nhận.

Khi tài sản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên, thì tài sản mới trở thành đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản, từ đó chủ tài sản mới được hưởng những quyền lợi quy định trong hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.

>> Xem thêm: Có thể tăng mức bồi thường và mức trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

 

Tài sản trong hợp đồng bảo hiểm được kí kết bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản

Hình thức bồi thường

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm tài sản, bên mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm có thể tự do thỏa thuận và lựa chọn một trong các hình thức nhất định như:

– Sửa chữa tài sản khi bị thiệt hại.

– Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác.

– Trả tiền bồi thường.

Trong những trường hợp bên mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm không thể thỏa thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được tiến hành bằng tiền.

Với việc bồi thường dưới hình thức thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác hoặc trả tiền bồi thường thì công ty bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của tài sản.

 

Có 3 hình thức bồi thường tài sản

Thủ tục tiến hành bồi thường

Khi xảy ra thiệt hại, bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu bên công ty bảo hiểm tiến hành việc bồi thường. Bên mua bảo hiểm cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường như sau:

– Giấy yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

– Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

– Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

– Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác; hoặc các bằng chứng khác chứng minh tổn thất.

– Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Bên công ty bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán tiền bồi thường trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo hiểm.

Trong trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý so trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Những tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng bảo hiểm nếu không thể giải quyết bằng thương lượng giữa các bên sẽ được đưa ra Tòa án nơi cư trú của bị đơn để giải quyết. Thời hiệu khởi kiện các tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm là 03 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Có thể tăng mức bồi thường và mức trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Tham dự Hội nghị có đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Hiệp hội vận tải ô tô các địa phương, các doanh nghiệp vận tải ô tô lớn và các doanh nghiệp bảo hiểm.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được thực hiện theo Nghị định số 115/1997/NĐ-CP ngày 17/12/1997 của Chính phủ về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Thời gian qua, Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, Nghị định số 214/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành như Thông tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số 151/2012/TT-BTC quy định về quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của chủ xe và nạn nhân tai nạn giao thông, góp phần thực hiện an sinh xã hội.

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới

Thông qua giải quyết bồi thường, các doanh nghiệp bảo hiểm đã hỗ trợ người bị tai nạn khắc phục được phần nào khó khăn về tài chính, sớm ổn định cuộc sống sau tai nạn.

Theo số liệu có được, trong giai đoạn 2009- 2013, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết bồi thường cho gần 80.000 vụ tai nạn giao thông với tổng số tiền bồi thường là 3.300 tỷ đồng (chưa tính đến các vụ đang giải quyết bồi thường), trong đó bồi thường thiệt hại về người là gần 1.000 tỷ đồng cho hơn 7.700 người bị chết và gần 26.000 người bị thương; bồi thường thiệt hại về tài sản là trên 2.300 tỷ đồng.

Một số trường hợp nạn nhân bị tai nạn giao thông nhưng không xác định được xe gây tai nạn hoặc xe không tham gia bảo hiểm còn được hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam với tổng số tiền là trên 100 triệu đồng.

Thực tế, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới vẫn còn những tồn tại cần phải được nghiên cứu, xem xét, tháo gỡ như tỷ lệ tham gia bảo hiểm còn thấp, việc giải quyết bồi thường còn chậm.

Đặc biệt, mức trách nhiệm, mức phí bảo hiểm chưa phù hợp với thực tế. Cụ thể, mức trách nhiệm đối với thiệt hại về người là 70 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn; mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản là 40 triệu đồng/1 vụ tai nạn do xe mô tô, xe máy gây ra và 70 triệu đồng/1 vụ tai nạn do xe ô tô  gây ra.

Trong điều kiện giá cả và chi phí tăng cao thì mức trách nhiệm này là tương đối thấp so với thực tế, không đủ để người bị tai nạn (hoặc gia đình người bị nạn) đảm bảo về tài chính, ổn định cuộc sống và sản xuất kinh doanh khi không may gặp rủi ro, do đó cần nghiên cứu tăng mức trách nhiệm bảo hiểm.

Tại Hội nghị các DN vận tải ô tô kiến nghị nâng mức trách nhiệm đối với thiệt hại về người lên 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn để đảm bảo khả năng chi trả viện phí; đối với những vụ tổn thất nhỏ (dưới 30 triệu đồng) nên để doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng tự giải quyết không cần xác nhận của cơ quan công an để giảm thời gian bồi thường, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.

Hiện mức quy định bồi thường các thương tật do tai nạn đều quy định mức tiền bồi thường tối thiểu, tối đa. Theo đó, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm thường bồi thường mức tối thiểu, DN vận tải kiến nghị cần quy định cụ thể mức bồi thường là bao nhiêu tiền, không nên quy định tối thiểu, tối đa, tránh tình trạng DN chi trả theo mức tối thiểu, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại Hội nghị, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp và phối hợp với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành nhằm đảm bảo chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phù hợp với thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội.

Tái tục là gì? Thông tin về các hình thức tái tục thịnh hành hiện nay?

Kinh tế phát triển kéo theo sự quan tâm về các dịch vụ bảo hiểm, tài chính từ các gia chủ. Khi trở thành khách hàng quen thuộc của những dịch vụ này, việc kéo dài thời gian để thực hiện hiệu lực pháp lý là điều cần thiết.

Tái tục là gì?

Tái tục là việc kéo dài thêm một khoảng thời gian được xác định là thời hạn đã đến thời điểm kết thúc trong các giao lưu dân sự hoặc trong các quan hệ pháp lý khác. Việc gia hạn chỉ có ý nghĩa là kéo dài thêm về mặt thời gian có hiệu lực pháp lý để các chủ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tái tục được sử dụng trong rất nhiều thuật ngữ, cụ thể như sau: tái tục bảo hiểm, tái tục tiền gửi, tái tục vốn, tái tục sổ tiết kiệm, tái tục tiền gửi…

Để cho bạn hiểu rõ hơn về khái niệm tái tục, dưới đây bài viết sẽ đi sâu vào hai hình thức thường gặp nhất của tái tục, đó là tái tục bảo hiểm và tái tục tiền gửi.

Các hình thức tái tục thường gặp

Tái tục bảo hiểm

Tái tục bảo hiểm có nghĩa là khi hợp đồng bảo hiểm cũ đến hạn, nếu bên mua bảo hiểm muốn tiếp tục (mua, gia hạn) ký kết hợp đồng bảo hiểm mới với bên bán bảo hiểm, thì việc đó được gọi là “tái tục bảo hiểm”.

thebank_hinh_1_taituclagi_1515117908Tái tục bảo hiểm – bảo vệ quyền lợi, duy trì tấm khiên sức khỏe

Việc tái tục bảo hiểm giúp khách hàng vẫn được bảo hiểm các rủi ro về sức khỏe mà không bị ràng buộc bởi thời gian chờ, hoặc các điều loại trừ ở quyền lợi như năm đầu tiên tham gia bảo hiểm.

>>> Tìm hiểu thêm: Bảo hiểm là gì? Tái bảo hiểm là gì? Đồng bảo hiểm là gì?

Các điều kiện để được tái tục bảo hiểm sức khỏe mà bạn cần biết

Để được đồng ý tái tục hợp đồng bảo hiểm, bên bảo hiểm còn căn cứ vào:

 • Tỉ lệ bồi thường rủi ro, sự cố trong suốt 1 năm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.
 • Xem xét lại mức phí bảo hiểm có thể giữ nguyên hoặc tăng hoặc giảm tùy vào hồ sơ. Vì việc phí bảo hiểm thay đổi là do nhiều người khi tham gia bảo hiểm do quá lạm dụng vào quyền lợi bảo hiểm mà quên đi nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm.

thebank_hinh2taitucbaohiembaovequyenloiduytritamkhiensuckhoe_1515117967Không phải trường hợp nào cũng được tái tục báo hiểm

Với trường hợp bệnh tật và nghỉ thai sản phát sinh trong thời gian chờ hoặc sau khi đáo hạn bảo hiểm, khách hàng sẽ không được công ty bảo hiểm chi trả phí bảo hiểm. Lúc này, quyền tái tục bảo hiểm sẽ đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng có tên trong hợp đồng bảo hiểm.

Tái tục tiền gửi

Tái tục tiền gửi hay còn được gọi là kéo dài kỳ hạn gửi. Tái tục tiền gửi là khi bạn có 1 khoản tiền gửi tại ngân hàng có kỳ hạn và vào ngày đến hạn của Tiền có kỳ hạn, nếu bạn không rút tiền và không có yêu cầu gì khác thì tiền gửi sẽ tự động nhập lãi vào gốc và kéo dài theo kỳ hạn tương ứng với kỳ hạn ban đầu của tiền gửi đã gửi theo quy định của từng sản phẩm.

thebank_hinh3taitucbaohiemsuckhoelaluachonvaquyetdinhdungdandedambaoloiichchocagiadinh_1515118005Tái tục tiền gửi thường xảy ra khi bạn không tất toán tài khoản vào ngày đến hạn

>>>  Bài viết liên quan: Những vấn đề cần biết về tái tục bảo hiểm sức khỏe

Các phương thức tái tục:

 • Tự động tái tục vốn và lãi theo kỳ hạn.
 • Tự động tái tục vốn, lãi chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.
 • Không tự động tái tục, vốn và lãi chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.

Tùy vào điều khoản tại mỗi ngân hàng mà quy định, điều kiện về tái tục tiền gửi sẽ khác nhau, tuy nhiên đa số vẫn có các điểm chung như:

 • Lãi suất tái tục: Bằng lãi suất công bố tại thời điểm gia hạn hoặc lãi suất thỏa thuận tại thời điểm gia hạn
 • Kỳ hạn tái tục: Bằng kỳ hạn cũ theo hợp đồng này hoặc chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn kế tiếp nếu tại thời điểm gia hạn ngân hàng mà khách hàng đăng kí không huy động loại kỳ hạn mà khách hàng đã gửi trước đó.

thebank_hinh4khongphaitruonghopnaocungdeuduoctaitucbaohiem_1515118185Quy định, điều kiện về tái tục tiền gửi ở mỗi ngân hàng là khác nhau

Vậy nên, để được hưởng tối đa các lợi ích, bạn nên tìm hiểu rõ ràng các quy định về tái tục tiền gửi tại ngân hàng mà bạn đang sử dụng.

Bài viết trên đã phần nào giải đáp thắc mắc của bạn về định nghĩa tái tục là gì và những kiến thức cơ bản về tái tục bảo hiểm cũng như tái tục tiền gửi. Hy vọng những thông tin trên đây phần nào giúp bạn có một cái nhìn tổng thể hơn nhằm đưa ra các quyết định thông minh về tương lai của chính mình và gia đình. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm này xin vui lòng đăng ký để nhận được giải đáp sớm nhất có thể.

Bảo hiểm là gì? Tái bảo hiểm là gì? Đồng bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm là sự đảm bảo chi trả một số tiền nhất định của doanh nghiệp bảo hiểm cho người mua bảo hiểm nhằm bù đắp thiệt hại khi không may gặp rủi ro trong cuộc sống với sự thỏa thuận trước về số phí và quyền lợi bảo hiểm.

Bảo hiểm là một cách thức trong quản trị rủi ro, thuộc nhóm biện pháp tài trợ rủi ro, được sử dụng để đối phó với những rủi ro có tổn thất, thường là tổn thất về tài chính, nhân mạng,… Và được xem như là một cách thức chuyển giao rủi ro tiềm năng một cách công bằng từ một cá thể sang cộng đồng thông qua phí bảo hiểm.

→ Xem thêm: Bảo hiểm nhân thọ là gì

tai-bao-hiem

Tái bảo hiểm là gì?

Tái bảo hiểm là gì?

Tái bảo hiểm là một loại nghiệp vụ mà Nhà bảo hiểm sử dụng để chuyển một phần trách nhiệm đã chấp nhận với Người được bảo hiểm cho Nhà bảo hiểm khác, trên cơ sở nhượng lại cho Nhà bảo hiểm đó một phần chi phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm.

Thực tế tái bảo hiểm được hình thành trên cơ sở bảo hiểm gốc nên nó luôn gắn liền với nghiệp vụ bảo hiểm gốc. Người ta thường nói “tái bảo hiểm chính là bảo hiểm cho các nhà bảo hiểm” bởi những tổn thất mà các công ty bảo hiểm phải gánh chịu đã được dàn trải ra.

Tại Việt Nam hiện nay có 2 Công ty tái bảo hiểm là Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam và Công ty tái bảo hiểm PVI  (PVI Re).

Đồng bảo hiểm là gì?

Đồng bảo hiểm là phương thức phân tán rủi ro theo chiều ngang, bằng cách tập hợp nhiều doanh nghiệp cùng tham gia bảo hiểm cho một đối tượng, như vậy rủi ro tổn thất của đối tượng này được các doanh nghiệp bảo hiểm cùng gánh chịu theo tỉ lệ đã thoả thuận trước đó.

Phương thức đồng bảo hiểm được áp dụng cho một số trường hợp và phương thức này cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phân tán rủi ro và chia sẻ thị trường bảo hiểm. Được áp dụng khi giá trị bảo hiểm quá lớn như: bảo hiểm máy bay, tàu biển,….

Mối quan hệ trong đồng bảo hiểm:

dong-bao-hiem

Như trên ta thấy có thể có 2 hoặc 3 hay 4 doanh nghiệp bảo hiểm cùng bảo hiểm cho 1 đối tượng và mỗi nhà đồng bảo hiểm chấp nhận một phần trăm nào đó của rủi ro, đổi lại cũng chỉ nhận được một tỷ lệ tương ứng về phí và cũng chỉ phải trả một tỷ lệ bồi thường như thế.

→ Hãy chuyển giao hết rủi ro cho các công ty bảo hiểm chỉ với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để bạn và những người thân có được sự an tâm nhất trong cuộc sống.

Mối quan hệ giữa số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm là một biện pháp trong quản trị rủi ro và được sử dụng để phòng hờ khi rủi ro có tổn thất, thường thì là tổn thất về tài chính, nhân mạng… Để đảm bảo được những rủi ro thì người mua phải đóng phí bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm và ngược lại khi người mua gặp bất cứ rủi ro nào công ty bảo hiểm phải chi trả cho họ số tiền bảo hiểm. Vậy phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm là gì cùng nhau tìm hiểu qua bài viết.

Số tiền bảo hiểm xác định quyền lợi cho người mua bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm xác định quyền lợi cho người mua bảo hiểm

1.     Số tiền bảo hiểm là gì?

Số tiền bảo hiểm là số tiền được dùng làm cơ sở để xác định quyền lợi bảo hiểm theo quy định. Số tiền bảo hiểm sẽ được bên mua bảo hiểm lựa chọn phù hợp những với quy định của công ty bảo hiểm và được ghi tại giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc trong phụ lục của Hợp đồng.

 • Số tiền bảo hiểm gốc: là số tiền bảo hiểm của hợp đồng tại thời điểm phát sinh hiệu lực. Số tiền bảo hiểm gốc sẽ được bên mua bảo hiểm lựa chọn sao cho phù hợp với quy định của công ty bảo hiểm.
 • Số tiền bảo hiểm gia tăng: là số tiền được xác định bằng cách điều chỉnh tăng số tiền bảo hiểm gốc vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng kể từ năm hợp đồng thứ hai trở đi theo tỷ lệ gia tăng số tiền bảo hiểm của hợp đồng. Bên mua bảo hiểm sẽ lựa chọn tỷ lệ gia tăng số tiền bảo hiểm sao cho phù hợp với công ty bảo hiểm quy định (sau khi được Bộ Tài chính phê chuẩn).
 • Số tiền bảo hiểm giảm: là số tiền bảo hiểm được xác định lại trong trường hợp bên mua bảo hiểm yêu cầu dừng đóng phí bảo hiểm và tiếp tục duy trì hợp đồng. Số tiền bảo hiểm giảm tương ứng với mỗi năm hợp đồng tại ngày kỷ niệm hợp đồng được ghi tại phụ lục của hợp đồng.

Số tiền bảo hiểm là khoản tiền được nhận khi gặp rủi ro

Số tiền bảo hiểm là khoản tiền được nhận khi gặp rủi ro

2.    Phí bảo hiểm là gì?

Phí bảo hiểm là số tiền mà người tham gia bảo hiểm phải trả cho công ty bảo hiểm để đổi lấy sự bảo đảm trước các rủi ro sẽ chuyển sang cho công ty bảo hiểm.

>>> Bài viết liên quan: Bạn đã biết hết về quy định phí bảo hiểm nhân thọ chưa?

Phí bảo hiểm là số tiền người tham gia trả cho công ty bảo hiểm

Phí bảo hiểm là số tiền người tham gia trả cho công ty bảo hiểm

Phí bảo hiểm có thể nộp một lần ngay sau khi ký hợp đồng giữa 2 bên hoặc có thể nộp định kỳ trong năm. Phí nộp một lần sau khi kí hợp đồng sẽ phải đóng góp ít hơn so với tổng số chi phí đóng góp hàng kỳ theo năm. Vì hiệu quả đầu tư của việc đóng phí một lần cao hơn và chi phí quản lý sẽ thấp hơn.

Nguyên tắc tính phí sẽ dựa trên công thức cân bằng giữa trách nhiệm của công ty bảo hiểm và trách nhiệm của người mua bảo hiểm tính tại thời điểm ký kết hợp đồng giữa 2 bên.

Phí bảo hiểm sẽ bào gồm: phí thuần và phụ phí.

 • Phí thuần là khoản phí thu để công ty bảo hiểm đảm bảo chi trả cho các khoản tổn thất được bảo hiểm khi nó xảy ra
 • Phụ phí gồm:

Chi phí khai thác cho tuyên truyền, quảng cáo, môi giới, chi cho đại lý…
Chi phí quản lý hợp đồng: chi phí quản lý trong thời hạn hợp đồng đang thu phí và chi phí mà công ty bảo hiểm thu phí bảo hiểm.
Chi phí quản lý cho các khoản chi trả bồi thường cho người đóng bảo hiểm.

3. Mối quan hệ giữa phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

Trên thực tế, mức phí bảo hiểm toàn bộ thường được tính theo căn cứ vào số tiền bảo hiểm và tỷ lệ phí theo công thức:

Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí x Số tiền bảo hiểm

Trong đó:

Tỷ lệ phí bảo hiểm thường được xác định theo một tỷ lệ.
Nhìn chung phí bảo hiểm sẽ phải nộp ngay khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết. Trong trường hợp phí bảo hiểm là số tiền khá lớn thì người tham gia bảo hiểm có thể thỏa thuận với công ty bảo hiểm để thanh toán làm nhiều lần.

Mức phí bảo hiểm tùy thuộc vào mức mà người mua lựa chọn

Mức phí bảo hiểm tùy thuộc vào mức mà người mua lựa chọn

Khi tham gia mua bảo hiểm để giảm thiểu mức rủi ro cho bản thân cho gia đình bạn cần biết rõ ràng những thông tin bạn nhận được những gì khi tham gia và bạn phải đóng những khoản phí gì từ công ty bảo hiểm. Bài viết phần nào giúp bạn hiểu được những thông tin về số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm là như thế nào.

Tham khảo thêm bài viết : Có Nên Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ Không?

Vẹn cả đôi đường khi mua bảo hiểm nhân thọ mà được hưởng quyền lợi thai sản

Cuộc sống có những bước ngoặt quan trọng mà ai cũng từng trải qua đó là lập gia đình, có con, có nhà xe, có sự nghiệp, con cái lập gia đình… Trong đó, thời điểm có con chắc là bước ngoặt thay đổi nhiều nhất bởi đó là khi chúng ta có thêm người nữa để yêu thương để chăm sóc, để cố gắng và thay đổi tốt đẹp hơn.

Vậy nên trước khi mang thai, các mẹ đều chuẩn bị rất kỹ mọi thứ từ sức khỏe, kiến thức, tài chính, đồ dùng … đến tinh thần để được đón con trong điều kiện tốt nhất. Và khâu chuẩn bị cũng không thể thiếu được một gói bảo hiểm thai sản, vì nếu không có thì thật là một thiệt thòi lớn, nhất là các mẹ không đóng bảo hiểm xã hội.

Nên Tiết Kiệm Bao Nhiêu Một Tháng Để Đảm Bảo Quỹ Tài Chính Cho Con?

Con cái là quà tặng tuyệt vời nhất mà bạn được ban tặng

Ai từng trải qua mới hiểu giai đoạn này mới hiểu, mang thai là khoảng thời gian các mẹ cần được chăm sóc chuyên biệt trong việc ăn uống dinh dưỡng, nghỉ ngơi khoa học, tư tưởng thoải mái… Đặc biệt thăm khám thường xuyên để theo dõi cũng như thấy được sự phát triển của con từng ngày, từng tháng và hơn hết khi sinh con được đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, tận tâm cùng mẹ vượt cạn thành công viên mãn.

Chính vì thế các mẹ nhất định phải mua bảo hiểm thai sản trước khi sinh để giảm bớt gánh nặng tài chính vì đã được hỗ trợ chi phí thăm khám định kỳ và chi phí sinh thường/ sinh mổ. Hơn thế nữa, các mẹ hoàn toàn an tâm khi được tùy chọn trước bệnh viện sinh con để hưởng trọn gói dịch vụ y tế uy tín, chất lượng, chăm sóc tốt nhất.

Cuộc sống này, ai ai cũng tìm kiếm sự bình an, chính vì lý do đó mà bảo hiểm ra đời. Vậy nên bảo hiểm trở thành một người bạn song hành với cuộc sống của bất cứ ai, nhất là gói bảo hiểm nhân thọ. Vậy nên, bạn có thể không có bảo hiểm thai sản nhưng nhất định phải có gói bảo hiểm nhân thọ. Bởi nếu không có bảo hiểm thai sản thì các mẹ vẫn an tâm với kế hoạch tài chính toàn diện – Bảo hiểm nhân thọ từ đảm bảo tài chính trước mọi rủi ro, đến việc tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất, hỗ trợ tài chính cho những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời mỗi con người như sinh con, và còn đảm bảo kế hoạch hưu trí an nhàn khi về già.

Bảo hiểm nhân thọ chính là điểm tựa của cha mẹ khi cùng con bước trên con đường cuộc sống

Theo đó các mẹ tham gia bảo hiểm nhân thọ cho gia đình nên tham gia thêm các sản phẩm bổ sung để gia tăng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và quyền lợi thai sản khi sinh con mà chỉ phải trả thêm một mức phí quá nhỏ so với quyền lợi nhận được.

Hiện nay khá nhiều công ty tích hợp được nhiều quyền lợi thiết thực của bảo hiểm thai sản và bảo hiểm sức khỏe theo nhu cầu cuộc sống vào bảo hiểm nhân thọ bằng cách làm mới sản phẩm cũ với gói bảo hiểm bổ trợ hoặc ra mắt sản phẩm mới.

Điển hình như Manulife, năm 2017 khi thị trường bảo hiểm phát triển rất mạnh về các sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện và Manulife cũng nhanh chóng tung ra sản phẩm “Manulife – Món quà sức khỏe” với 7 quyền lợi ưu việt hơn bao giờ hết. Một trong số đó là quyền lợi thai sản được các mẹ rất ưng ý, trích quyền lợi thai sản của Món Quà Sức Khỏe:

Chương trình bảo hiểm Nâng cao Toàn Diện Ưu Việt
Quyền lợi thai sản (Phạm Vi Địa Lý áp dụng: tại Việt Nam)
Sinh thường/ năm 10 triệu 15 triệu 20 triệu
Sinh mổ hoặc Biến Chứng Thai Sản/ năm 15 triệu 25 triệu 35 triệu
Chi phí Phòng và Giường/ 1 ngày (tối đa 60 ngày/ năm) 1,25 triệu 2 triệu 4 triệu
Chi phí Phòng và Giường ở Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt/ 1 ngày (tối đa 60 ngày/ năm) 2,5 triệu 4 triệu 8 triệu
Kiểm tra thai kì(tối đa 3 lần/ năm) 1 triệu 1,5 triệu 3 triệu
Chi phí Sinh Thường, chi phí Sinh Mổ Theo chi phí thực tế
Chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh trong vòng 7 ngày kể từ ngày sinh (không bao gồm Bệnh Bẩm Sinh/ Dị Tật Bẩm Sinh)
Chi phí cấp cứu Thai Sản do Tai Nạn
Chi phí điều trị Biến Chứng Thai Sản

 

Nhận tư vấn chi tiết quyền lợi bảo hiểm Món Quà Sức Khỏe của Manulife

Như vậy, vẹn cả đôi đường khi tham gia bảo hiểm nhân thọ được hưởng quyền lợi thai sản mà không nhất thiết phải mua thêm gói bảo hiểm thai sản. Không còn lý do gì nữa để từ chối bảo hiểm nhân thọ – một kế hoạch tài chính toàn diện cho cả cuộc đời.

Hạnh phúc nhất là làm những điều mình thích bằng chính số tiền của mình

Hạnh phúc có phải là thứ mà người ta luôn cảm thấy thiếu mà chỉ thấy người khác đang thừa. Bạn ghen tỵ, suýt xoa, thèm muốn khi thường xuyên thấy người khác đang tự do làm những điều họ thích, nào là du lịch khắp nơi, đến những nơi sang trọng, thỏa sức mua sắm, nào là mua nhà đẹp, tậu xe sang… hay đang sống an nhàn, viên mãn ở cái tuổi nghỉ hưu.

Và ắt hẳn bạn đang hàng ngày ao ước có được những thứ đó để hạnh phúc như họ, nhưng hạnh phúc đối với mỗi người không giống nhau. Trong khi bạn tưởng rằng một người được tài xế suốt ngày đưa đón đi học là hạnh phúc lắm thì người ta lại mong muốn được như bạn đó là ngồi sau lưng cha trên chiếc xe cũ kỹ và cười đùa suốt dọc đường.

Hạnh phúc nhất là được di du lịch bằng chính số tiền của mình

Vậy nên người ta mới nói, không có đau khổ thì bạn cũng không cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là do chính bạn tạo ra, chính trong suy nghĩ, hành động của bạn. Đừng lúc nào cũng thèm khát thứ người khác đang có mà quên mất rằng chính bạn tạo ra nó thì mới thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Đó là làm những điều mình thích, là thực hiện được những mong muốn, những dự định quan trọng trong tương lai. Mà muốn làm những điều mình thích thì không thể thiếu một kế hoạch tài chính, nhưng cuộc sống có nhiều gánh nặng nên đừng dựa vào ai cả, hãy tự dựa vào chính mình vì đến cái bóng của bạn cũng rời bỏ khi bạn đứng trong bóng tối.

Ai cũng có một con đường mà bạn phải tự đi bằng đôi chân của mình, gia đình là bạn xây lên thì bạn phải bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn chứ không ai thay thế được. Vậy nên việc chuẩn bị một khoản tài chính dự phòng dù con đường có lúc ghập ghềnh, lúc gặp phải ngã rẽ là việc rất quan trọng để bạn đảm bảo cuộc sống gia đình vẫn bình an và tiếp tục vững bước.

Cuộc đời này chỉ có một mà thôi, vậy nên hãy nắm bắt cuộc sống này thật trọn vẹn. Bạn muốn hưởng thụ trong một ngôi nhà đẹp, một chiếc xe sang, được đi du lịch khắp nơi, được trải nghiệm và khám phá, được mua những gì mình thích… nhưng mọi thứ đều không miễn phí, hãy chăm chỉ kiếm tiền và biết cách lên kế hoạch sớm nhất để thực hiện dự định trong một thời điểm thích hợp.

Tham khảo bài viết : Bảo Hiểm, Đầu Tư Và Tiết Kiệm Cái Nào Lợi Nhất?

Hạnh phúc nhất là cùng người bạn đời thực hiện những điều còn dang dở khi về già

Hạnh phúc của bạn là mang lại những gì tốt đẹp nhất cho con yêu, là có điều kiện cho con đi du học, cho con được học một ngôi trường tốt, là mong con không gặp bất cứ trắc trở nào trên con đường đi tới tương lai. Và để làm được những điều đó bạn cần có sự chuẩn bị tài chính vững chắc từ rất sớm.

Tuổi trẻ bạn mải mê với công việc, mải mê kiếm tiền đến khi thấy mệt rồi thì bạn mới nhận ra mình đã già, mình đã bước sang tuổi 50, 60 nhanh như một giấc mơ. Đây là giai đoạn mà người ta bảo là bắt đầu sống cho bản thân sau những trách nhiệm những vất vả vì gia đình, con cái. Chính là lúc bạn làm những việc còn dang dở và hưởng thụ cuộc sống một cách đúng nghĩa. Nhưng điều đó chỉ thực hiện được khi bạn có kế hoạch cho hưu trí từ sớm.

Cuộc sống có rất nhiều mục tiêu quan trọng cần thực hiện, cho nên hãy lập kế hoạch tài chính từ sớm với bảo hiểm nhân thọ. Và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Gia Đình Tôi yêu của Manulife sẽ đồng hành cùng bạn và giúp bạn đạt được những mục tiêu đó.

Tham gia Gia Đình Tôi Yêu, bạn hãy an tâm vui sống với kế hoạch bảo vệ toàn diện trước các rủi ro và chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Bên cạnh đó, với kênh tiết kiệm an toàn, linh hoạt, lãi suất đầu tư hấp dẫn bạn dễ dàng chủ động hoạch định những mục tiêu cho con, cho gia đình, cho bản thân để thực hiện nó trong từng giai đoạn cuộc sống.

Giờ thì hãy để Bảo Hiểm Nhân Thọ từ vấn thêm và lên cho bạn một kế hoạch tốt nhất với Gia Đình Tôi Yêu nhé!

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ không?

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ không?

Có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ vì bảo hiểm nhân thọ giúp chăm sóc và bảo vệ gia đình trước mọi rủi ro, giúp con cái được học hành thành tài, giúp sự nghiệp của bạn bền vững, giúp tuổi già của bạn được an nhàn.

thebank_conenmuabaohiemnhantho_1489402258

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ vì để đảm bảo cuộc sống trước rủi ro

Không hề lạ khi người ta hỏi có nên mua bảo hiểm nhân thọ không?, bởi khi mua bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào người ta vẫn hay đắn đo suy nghĩ và tính toán xem có nên mua hay không, và mua khi người ta thấy sản phẩm/dịch vụ đó đáp ứng được nhu cầu, mục đích và có giá trị với họ. Vậy câu hỏi này sẽ được trả lời rõ ràng hơn khi bạn biết được bảo hiểm nhân thọ có đáp ứng được nhu cầu và mục đích của bạn và có ý nghĩa gì với bạn cùng với những người thân yêu của bạn như thế nào?

Mục đích của bảo hiểm nhân thọ

Ít người có thiện cảm với bảo hiểm nhân thọ vì nghĩ rằng nói tới bảo hiểm nhân thọ là nói tới rủi ro. Vậy có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ không?

Câu trả lời là có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ. Bởi thực chất khi mua bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ chẳng gặp phải bất kỳ rủi ro gì. Chúng ta chỉ thực sự gặp rắc rối khi không có bảo hiểm nhân thọ mà thôi.

Bảo hiểm nhân thọ là một sự đảm bảo, mang tính chất tương hỗ – và đó là mục đích chính, và do đó bảo hiểm nhân thọ mang tính chất nhân văn xã hội, gia đình rất lớn. Số tiền được trả cho thân nhân và gia đình người tham gia bảo hiểm khi không may gặp rủi ro được bảo hiểm sẽ giúp những người thân chi trả những khoản chi tiêu rất lớn như: tiền thuốc thang và bác sỹ, tiền ma chay, khoản tiền cần thiết để ổn định cuộc sống, chi phí giáo dục con cái, nuôi dưỡng chúng nên người.

Trong khi đó, không ai là không có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, lúc ốm đau bệnh tật, không ai là không có nhu cầu tiết kiệm tiền cho con đi học, tích lũy cho tuổi già… Vậy mục đích của bảo hiểm nhân thọ đã ứng đúng nhu cầu thiết thực của tất cả mọi người.

Không ai muốn nghĩ tới cái chết, không ai muốn mình bị bệnh nhưng không ai biết nó đến lúc nào. Thế nên việc mua bảo hiểm nhân thọ là thể hiện sự chu đáo của mình đối với người thân trong gia đình.

Nếu như may mắn trong suốt thời hạn bảo hiểm không có rủi ro thì người được bảo hiểm vẫn nhận lại được số tiền đã nộp cộng thêm bảo tức, lãi nhờ hoạt động của công ty bảo hiểm. Nhiều khoản tiền nhỏ lúc đó cộng lại đã thành khoản tiền lớn để chi tiêu cho những công việc lớn, hoặc như dành dụm cho con một khoản lớn để trang trải chi phí học hành của con hay lo cho sự nghiệp sau khi con ra trường. Vì chi phí giáo dục – một vấn đề lớn trong ngân sách của mỗi gia đình hiện nay và càng trở nên nóng bỏng trong tương lai.

Nếu chẳng may bạn gặp rủi ro như bệnh tật, tai nạn … , bạn mất khả năng lao động thì đã có bảo hiểm mang lại thu nhập cho bạn, bạn không còn khả năng tài chính nuôi con ăn học thì đã có bảo hiểm hỗ trợ khoản chi này, chẳng may điều tồi tệ nhất là cái chết thì có số tiền bảo hiểm phần nào giúp gia đình bạn ổn định, không rơi vào cảnh khó khăn….

Giờ bạn đã thấy được mua bảo hiểm nhân thọ lợi hay hại rồi chứ?

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ không?

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ không?

So với các hình thức tiết kiệm, bảo hiểm nhân thọ có ưu điểm sau:

 • Bảo hiểm nhân thọ là hình thức tiết kiệm thường xuyên và có kỷ luật. Khi đã quyết định mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì các khoản phí nhỏ đóng hàng tháng được coi như là các chi phí thường xuyên như tiền ăn, tiền điện, tiền nước…và người đại lý chính là người thường xuyên nhắc nhở và thu khoản tiền này.
 • Bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ khó khăn về tài chính cho thân nhân và gia đình người được bảo hiểm khi người được bảo hiểm gặp rủi ro bằng một khoản tiền lớn ngay cả khi họ mới kịp tiết kiệm được một khoản tiền rất nhỏ.

→ Xem ngay: Bảo hiểm, đầu tư và tiết kiệm cái nào lợi nhất?

Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình nói riêng và của xã hội nói chung.

Đối với mỗi cá nhân, gia đình

Bảo hiểm nhân thọ thể hiện sự quan tâm lo lắng của người chủ gia đình đối với con cái hay những người phụ thuộc. Ngày nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển, các công nghệ hiện đại giúp cho cuộc sống tiện lợi hơn , văn minh hơn nhưng những rủi ro bất ngờ vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào , nó cướp đi mạng sống của con người hoặc gây cho con người những thương tật mà không thể phục hồi trở lại .

Chính vì thế, trong xã hội văn minh hiện nay vẫn có một thực trạng đáng buồn là nhiều gia đình trở nên khó khăn , túng quẫn khi người trụ cột gia đình không may gặp rủi ro dẫn tới mất mát hoặc giảm thu nhập. Do đó, nếu mua bảo hiểm nhân thọ thì họ sẽ có một khoản tiền để chi trả, trang trải những chi phí như nằm viện, phẫu thuật, thuốc men, nợ nần, chi phí mai táng hoặc bù đắp một phần những khoản thu nhập thường xuyên của gia đình bị mất hoặc bị giảm .

Vì vậy, bảo hiểm nhân thọ góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính khi không may người tham gia bảo hiểm gặp rủi ro.

Bên cạnh đó, mỗi người dân lao động đều có ý thức tiết kiệm, dành dụm tiền để thực hiện những dự định trong tương lai. Bảo hiểm nhân thọ là một trong những biện pháp để thực hiện tiết kiệm thường xuyên và có kỷ luật với mỗi gia đình.

Điểm ưu việt của các loại hình bảo hiểm nhân thọ so với các loại bảo hiểm khác là khi hết thời hạn bảo hiểm, người được bảo hiểm vẫn được nhận lại toàn bộ số tiền bảo hiểm cho dù trong thời gian bảo hiểm có xảy ra rủi ro hay không. Không ai dám nói trước về tương lai và tiết kiệm từ hôm nay để đảm bảo cho ngày mai là biện pháp tích cực và có ý nghĩa nhất vì tương lai tốt đẹp của con cái, của gia đình luôn được đảm bảo bằng trình độ học vấn, bằng cấp khoa học, vị trí xã hội vững vàng

Bảo hiểm nhân thọ góp phần thực hiện kế hoạch tài chính của từng gia đình: tạo quỹ dành cho giáo dục con cái, có tiền để chi dùng khi về hưu.

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ không?

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ không?

Tóm lại, bảo hiểm nhân thọ có vai trò hết sức quan trọng, to lớn đối với mỗi thành viên trong toàn xã hội. Tham gia bảo hiểm nhân thọ là quyền lợi của mọi người và nhờ có bảo hiểm nhân thọ mà cuộc sống của con người trở nên hạnh phúc hơn, an toàn hơn, tốt đẹp hơn. Tham gia bảo hiểm nhân thọ làm người ta tự tin hơn, quyết đoán hơn vì bảo hiểm nhân thọ giúp người tham gia giảm bớt sự ràng buộc đối với người thân mà người tham gia phải có trách nhiệm nuôi dưỡng. Chính sự tự tin này làm cho mọi hoạt động của người tham gia đạt hiệu quả cao hơn.

Nhờ những đặc tính ưu việt của mình mà bảo hiểm nhân thọ đã và đang phát triển rất nhanh rộng khắp các nước trên thế giới, đặc biệt là những nước có trình độ phát triển, trình độ dân trí và bình quân thu nhập đầu người cao. Đây là nhuyên nhân chính thúc đẩy bảo hiểm nhân thọ phát triển mạnh ,và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn so với các hoạt động của cả ngành bảo hiểm nói chung.

Đối với xã hội

Bảo hiểm nhân thọ là một hình thức quan trọng để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, đầu tư dài hạn cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nhằm giảm bớt tình trạng vay vốn nước ngoài với lãi suất cao. Với nguồn vốn lớn thu được từ phí bảo hiểm đã giúp cho công ty đầu tư vào các lĩnh vực, công trình lớn, đặc biệt là các công trình cơ sở hạ tầng. Và bảo hiểm nhân thọ là 1 trong 3 kênh tài chính vững chắc của đất nước, ngoài ngân hàng và chứng khoán.

Hiện nay ở một số nước trên thế giới, lượng vốn do các công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp lớn hơn nhiều so với các tổ chức tài chính khác.

Ví dụ:  Năm 1970 ở Mỹ số vốn do các công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp vào thị trường là 9 tỷ USD, trong khi đó số vốn do hệ thống ngân hàng cung cấp là 37 tỷ USD. Nhưng cho đến năm 1991 con số đó đã là: số vốn do công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp: 90,2 tỷ USD, số vốn do hệ thống ngân hàng cung cấp: 85,7 tỷ USD.

Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế, lượng vốn nhàn rỗi trong dân cư Việt Nam là 11 tỷ USD, trong đó có khoảng 50% là dự trữ bằng vàng.

Đây là một lượng vốn nhàn rỗi lớn, mà các tổ chức tài chính chưa huy động được hết, do đó đã để lãng phí nhiều. Nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì thế vốn càng là một nhu cầu tất yếu, bức thiết để tiến hành công cuộc này, với các chính sách mở cửa đất nước nhằm thu hút vốn đầu tư của nước ngoài song chúng ta lại chưa khai thác hết tiềm năng trong nước. Trước tình hình này bảo hiểm nhân thọ cần có biện pháp, kế hoạch huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân để phục vụ cho nhu cầu đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước .

Bên cạnh vai trò huy động vốn trong nước thì bảo hiểm nhân thọ còn có vai trò thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Vốn đầu tư cho một công ty bảo hiểm lúc đầu thường rất lớn, khi có một chính sách phù hợp sẽ thu được một lượng vốn đầu tư bên ngoài đáng kể, vì bảo hiểm nhân thọ là một thị trường hết sức mới mẻ và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Hơn nữa đặc điểm của nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ có tính chất dài hạn nên nguồn vốn cung cấp cho nền kinh tế cũng lớn. Trong khoảng thời gian này các nhà đầu tư chưa thu được nhiều lợi nhuận, do đó họ sẽ tiếp tục đầu tư mà không rút khỏi thị trường Việt Nam.

Bảo hiểm nhân thọ góp phần tạo nên phong cách, tập quán sống mới. Tham gia bảo hiểm nhân thọ thể hiện một nếp sống đẹp, đó là biết lo lắng cho tương lai mình và quan tâm đến tương lai của người thân, đồng thời góp phần giáo dục con em mình về đức tính tiết kiệm, cần cù và sống có trách nhiệm với người khác.

thebank_conenthamgiabaohiemnhantho_1489402398

Bảo hiểm nhân thọ góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế

Vấn đề thất nghiệp luôn được quan tâm bởi chính phủ, các tổ chức xã hội, người lao động…Tỷ lệ thất nghiệp cao hay thấp đều ảnh hưởng đến nhiều mặt kinh tế xã hội như tình trạng nền kinh tế, sự ổn định chính trị, tệ nạn xã hội .v.v. Giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp là mục tiêu của tất cả các chính ohủ và là mong muốn của toàn thể nhân dân lao động . Để thực hiện mục tiêu này các nước phải chống lại tình trạng gia tăng dân số, hạn chế sự tác động của khoa học kỹ thuật. Chính sự mâu thuẫn này làm cho xã hội luôn có tình trạng thất nghiệp dù chúng ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Với tư cách là tổ chức hoạt động kinh doanh, công ty bảo hiểm cũng đóng góp sức mình vào sự nghiệp chung của toàn xã hội, đó là tạo ra công ăn việc làm, hạn chế tình trạng thất nghiệp. Trước hết, để đảm bảo cho bộ máy của mình hoạt động, bảo hiểm nhân thọ đã trực tiếp tạo việc làm cho một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động. Những người này làm việc trong các mạng lưới của công ty như nhân viên, đại lí, môi giới bảo hiểm… Chẳng hạn như riêng ở Hồng Kông chỉ với 6 triệu dân nhưng đã có 35 000 người hoạt động trong lĩnh vực vực bảo hiểm nhân thọ.

Mặt khác công ty bảo hiểm nhân thọ còn là một tổ chức tài chính trung gian, do đó nó có chức năng gián tiếp tạo công ăn việc làm thông qua việc đầu tư, cho vay vốn mà công ty thu được từ những người tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ có một chức năng, một vai trò to lớn trong việc tạo việc làm, giải quyết thất nghiệp cho xã hội. Như vậy, tham gia bảo hiểm nhân thọ có tốt không? Mua bảo hiểm nhân thọ nên hay không?

Bảo hiểm nhân thọ góp phần giải quyết một số vấn đề như:

1. Vấn đề giáo dục

Đầu tư giáo dục phải được coi là một trong những nhân tố then chốt cho sự phát triển. Trong khi ngân sách Nhà nước còn eo hẹp và chi phí cho giáo dục ngày càng tăng, chúng ta đã thực hiện một số giải pháp như: kêu gọi sự đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp cho việc đào tạo giáo dục, triển khai cho sinh viên vay vốn ngân hàng , hỗ trợ học tập…

Tuy nhiên đó chỉ là những biện pháp vĩ mô và mang tính chất tình thế, chưa thực sự huy động các tầng lớp trong xã hội tham gia. Bảo hiểm nhân thọ – cụ thể là chương trình An sinh giáo dục là một biện pháp huy động nguồn vốn dài hạn để đầu tư cho việc giáo dục từ việc tiết kiệm thường xuyên và có kế hoạch của mỗi gia đình . Đấy cũng là một giải pháp góp phần xây dựng mục tiêu công bằng xã hội. Tham gia bảo hiểm nhân thọ sẽ đảm bảo được quỹ giáo dục cho con cái ngay cả khi người trụ cột trong gia đình mất hoặc giảm thu nhập .

2. Vấn đề xoá đói giảm nghèo

Mặc dù điều kiện sống đã được nâng cao nhưng không ai lường trước được rủi ro và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mua bảo hiểm nhân thọ là một cách để bảo vệ mỗi cá nhân trong gia đình chống lại sự bất ổn về mặt tài chính khi rủi ro xảy ra. Xét về mặt xã hội, bảo hiểm nhân thọ đã góp phần làm giảm người bần cùng nghèo khổ do những rủi ro gây ra .

3. Vấn đề người về hưu và cao tuổi

Điều kiện sống được cải thiện thì đời sống của con người cũng được nâng cao, dẫn tới tỉ lệ người già ngày càng cao trong dân số. Chính vì thế ta cần phải lo cho tương lai khi về hưu, bảo hiểm nhân thọ chính là một công cụ để thực hiện điều đó. Nói cách khác bảo hiểm nhân thọ đã góp phần giảm bớt gánh nặng trách nhiệm cho xã hội đối với người về hưu, người già…

Bảo hiểm nhân thọ góp phần nâng cao phúc lợi xã hội

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là quyền lợi của mỗi công dân, sự xuất hiện của bảo hiểm nhân thọ đã làm cho cuộc sống con người được bảo đảm và phát triển một cách có kế hoạch. Sự phát triển này khiến chúng ta có độ thoả mãn cao hơn về vật chất và tinh thần. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ chúng ta sẽ sống thoải mái hơn vì đã có sự đảm bảo nhất định của công ty bảo hiểm. Do vậy, đứng trên phương diện nào đó thì bảo hiểm nhân thọ đã và đang nâng cao phúc lợi xã hội.

Thêm vào đó, bảo hiểm nhân thọ đang góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội. Nếu như không có bảo hiểm nhân thọ thì khi một người là lao động chính trong gia đình gặp tai nạn và mất khả năng lao động, lúc đó cuộc sống của toàn thể gia đình sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu tồn tại nhưnh khi không thể kiếm sống được bằng lao động, bằng chính sức lực của mình thì rất có thể họ sẽ kiếm tiền bằng các biện pháp phi pháp để đạt được mưu cầu này. Với sự đóng góp của mình, công ty bảo hiểm nhân thọ đã góp phần hoàn thiện các công trình phúc lợi, các khu vui chơi giải trí công cộng .

Đối với doanh nghiệp:

Doanh nghiệp hoặc cá nhân làm kinh doanh thường mua bảo hiểm nhân thọ với một trong hai lý do sau:

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân có thể đảm bảo trả một khoản tiền để công việc kinh doanh vẫn tiếp tục trong trường hợp tử vong của chủ doanh nghiệp, đối tác hoặc những người chủ chốt.
Một doanh nghiệp có thể mua bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo một số chế độ đãi ngộ cho người làm công.
Điều đó có nghĩa là bất cứ một doanh nghiệp tư nhân hay các công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn đều có thể duy trì hoạt động kinh doanh của mình nếu người chủ doanh nghiệp hoặc nhân vật chủ chốt bị tử vong.

Nếu người chủ doanh nghiệp chết cổ phần của anh ta trong doanh nghiệp sẽ trở thành một phần tài sản thừa kế của anh ta và tài sản phải trả được dùng để trả các khoản nợ – kể cả nợ kinh doanh. Nếu không đủ tiền trả nợ người thực hiện di chúc bị buộc phải bán doanh nghiệp với khoản lỗ lớn để có được số tiền cần thiết trả các khoản nợ. Đồng thời chỉ định một nhân viên có năng lực tiếp tục kinh doanh.

Thêm vào đó, người chủ sở hữu cho phép bán tài sản của anh ta cho doanh nghiệp theo điều khoản hợp đồng mua bán nếu thành viên kia không đủ tiền mua doanh nghiệp thì hoạt động bảo hiểm nhân thọ là cách phổ biến nhất đề cấp vốn cho hoạt động này. Nhân viên mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chủ sở hữu doanh nghiệp vừa là chủ hợp đồng vừa là người trả phí bảo hiểm và là người được hưởng quyền lợi bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm đủ để người đó mua doanh nghiệp.

Bảo hiểm nhân thọ thể hiện ở việc bảo hiểm tính mạng con người. Do đó khi chủ doanh nghiệp tham gia bảo hiểm nhân thọ thì sẽ đảm bảo cho quá trình kinh doanh của công ty và cái chết của người này có thể gây thiệt hại về tài sản của công ty.

Không chỉ có thế, bảo hiểm nhân thọ góp phần tạo lập nên mối quan hệ vững chắc giữa chủ doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên trong công ty thông qua chế độ đãi ngộ. Với việc doanh nghiệp tham gia bảo hiểm nhân thọ cho các nhân viên, doanh nghiệp đã góp phần ổn định đời sống cho người lao động nếu không may họ gặp rủi ro.

Qua đây bạn cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi có nên mua bảo hiểm nhân thọ không hay mua bảo hiểm nhân thọ có tốt không rồi chứ?

➤ Hãy tham gia bảo hiểm nhân thọ vì bạn, vì gia đình cũng như xã hội.

Không ai cam kết cho bạn bất kể điều gì, trừ khi bạn chịu cam kết với họ

Trong một số trường hợp, nhiều người thường có suy nghĩ họ hiển nhiên được hưởng lợi ích hay ai đó phải có trách nhiệm với cuộc sống của họ. Thiết nghĩ, điều hiển nhiên này chắc chỉ đúng trong một mối quan hệ là gia đình, còn xã hội ngoài kia là chuỗi những quy tắc, luật lệ mà bạn không theo thì bạn sẽ thua.

Nếu trong gia đình, bạn tự cho mình cái quyền thoải mái đòi hỏi mọi thứ từ bố mẹ vì bạn luôn cho rằng đó là nguồn vô tận, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ vô điều kiện của bố mẹ với con cái. Tất nhiên, điều này không có gì đáng nói cả vì gia đình luôn là nơi có mọi thứ vô giá như trách nhiệm, tình yêu, sự hi sinh… mà cha mẹ dành cho con. Nhưng nếu ta không biết chân quý thì mọi thứ sẽ biến mất trong sự vô vọng, đau đớn và sự hối hận không bao giờ bù đắp được.

Hợp đồng là một trong những giấy tờ thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên

Vậy nên, ngay cả đến bản thân mình thì phải sống có trách nhiệm với chính cuộc đời mình từ lời nói đến hành động, luôn ý thức về việc hoàn thiện và phát triển bản thân và ý thức được tự lập là tốt nhất vì bạn không thể dựa vào ai suốt đời ngoài bản thân mình ra.

Đương nhiên, không một ai sống một mình, hay chỉ sống với gia đình mà cần kết hợp với xã hội. Vậy thì với một mối quan hệ không dựa trên huyết thống thì mọi thứ cần sự ràng buộc ở trên phương diện nào đó và bạn phải tôn trọng và thực hiện sự ràng buộc đó nếu không bạn sẽ “thua cuộc”.

Nếu bố mẹ không đóng tiền học hàng kỳ cho nhà trường thì liệu bạn có được đến trường?. Bạn không lao động, làm việc thì sẽ không bao giờ có có được thành quả và thu nhập?. Hàng ngày bạn vẫn sử dụng dịch vụ điện nước, điện thoại … nhưng đến cuối tháng mà không thanh toán đủ chi phí thì sao có thể dùng tiếp tháng sau?. Hay việc thanh toán tiền để có được sản phẩm, hàng hóa bạn mong muốn là điều đương nhiên.

Khi bạn muốn vay ngân hàng, trừ khi bạn có tài sản đảm bảo hoặc chứng minh thu nhập thì bạn mới được vay một khoản tiền nhất định. Bên cạnh đó, bạn cũng không được quên thực hiện nghĩa vụ trả nợ đủ và đúng hàng kỳ theo thỏa thuận hợp đồng. Nếu không bạn có thể sẽ bị phạt, bị tịch thu tài sản và gần như không thể có cơ hội vay lần nữa.

Đã ký vào hợp đồng bảo hiểm hãy có trách nhiệm với chính số tiền của mình nhé

Với bảo hiểm cũng không có gì khác trong việc bạn phải thực hiện nghĩa vụ đóng phí của mình và công ty bảo hiểm thực hiện trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Việc thực hiện đóng phí đầy đủ, định kỳ theo thỏa thuận và thực hiện đúng mọi yêu cầu như kê khai chính xác, trung thực mọi thông tin cá nhân trước khi tham gia, hay thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm những trường hợp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm…chính là bạn đang bảo vệ số tiền mình tích lũy, bảo vệ quyền lợi bảo hiểm của mình trong tương lai.

Vì thế, trong cuộc sống hãy luôn là người có trách nhiệm với mình và với tất cả dù là những thứ nhỏ nhất. Bởi có những việc dễ dàng mà bạn không làm sớm hoặc luôn thì chắc chắn đến lúc bạn sẽ phải hối tiếc.

Hãy để những chuyên gia tư vấn giỏi nhất của chúng tôi giúp bạn lập kế hoạch tài chính an toàn, vững chắc cho tương lai qua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

 

Cân đong đo đếm nên mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm

Nhiều người sau quá trình làm việc vất vả dành dụm được một số tiền, mong muốn mang số tiền nhàn rỗi này đi đầu tư sinh lời hoặc để hộ thân trong tương lai thông qua hai cách phổ biến là gửi tiết kiệm và mua bảo hiểm. Cả hai hình thức này đều có những ưu và nhược điểm riêng. Vì thế mà nhiều người hiện nay thường đặt câu hỏi là nên mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm.

Ưu và nhược điểm của hình thức gửi tiền tiết kiệm

thebank_hinh_1_nen_mua_bao_hiem_nhan_tho_hay_gui_tien_tiet_kiem_1513050067

Lợi thế của gửi tiền tiết kiệm

Gửi tiết kiệm hiện nay đã trở thành một kênh đầu tư an toàn với mức lãi suất bền vững hàng kỳ. Hơn nữa, số tiền lãi nhận được còn mang đến cho gia đình bạn có thêm một khoản thu nhập dùng trong chi tiêu. Nhược điểm duy nhất của loại hình này xuất phát từ bản chất của nó, vốn dĩ tiền gửi tiết kiệm chỉ mang lại một phần lãi suất chứ không thể bảo đảm tương lai cho bạn và ngân hàng chỉ chịu trách nhiệm với số tiền mà bạn gửi cũng như lãi suất đã cam kết mà thôi.

Mua bảo hiểm nhân thọ có phải là kênh đầu tư trong tương lai?

➤ Tìm hiểu ngay: Bảo hiểm, đầu tư và tiết kiệm cái nào lợi nhất?

thebank_hinh_2_nen_mua_bao_hiem_nhan_tho_hay_gui_tien_tiet_kiem_1513050100

Ưu thế của mua bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm, điển hình là bảo hiểm nhân thọ là tấm chắn bảo vệ tài chính cho gia đình bạn trước những rủi ro rình rập trong tương lai. Chưa dừng lại ở đó, số tiền đóng bảo hiểm còn được chi trả lãi suất như một dạng tiền gửi tiết kiệm hay đầu tư sinh lời. Bên cạnh đó công ty bảo hiểm ngoài trách nhiệm đảm bảo an toàn cho số tiền bạn đóng mà còn phải thực hiện các cam kết bảo vệ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, với bảo hiểm nhân thọ thì bạn sẽ phải có đủ tiền đóng phí định kỳ thì mới mang lại được những lợi ích như ở trên và lãi suất tất nhiên không thể cao như lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng.

Nên mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm?

Dù bạn chọn hình thức gửi tiền tiết kiệm ngân hàng hay mua bảo hiểm nhân thọ thì đều mang lại cho bạn những lợi thế riêng. Do đó phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người mà có sự lựa chọn phù hợp. Để lựa chọn loại hình phù hợp nhất thì bạn cần phải cân nhắc trên khả năng tài chính của gia đình mình.

thebank_hinh_3_nen_mua_bao_hiem_nhan_tho_hay_gui_tien_tiet_kiem_1513050129

Nên gửi tiết kiệm hay mua bảo hiểm nhân thọ?

Nếu bạn muốn có một khoản tiền chi tiêu mỗi tháng hay mỗi kỳ thì lời khuyên cho bạn là nên lập tài khoản ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm sẽ thích hợp hơn. Như vậy, gia đình bạn sẽ có thể hưởng phần lãi suất để dành sinh hoạt.

Còn nếu bạn có thu nhập khá và công việc ổn định thì nên mua bảo hiểm nhân thọ, loại hình này sẽ đảm bảo tài chính của bạn trong tương lai cũng như có thể tiết kiệm và sinh lãi.

Ngân hàng hiện đang tung ra nhiều chương trình tiết kiệm với lãi suất đa dạng nên bạn cần lựa chọn chương trình phù hợp với khả năng tài chính của gia đình mình. Công ty bảo hiểm cũng có khá nhiều sản phẩm khác nhau và thường nếu muốn hưởng nhiều quyền lợi cùng một lúc thì bạn phải mua vài loại hợp đồng. Do đó nên đọc kỹ hướng dẫn, hợp đồng và tìm người tư vấn để tìm ra phương pháp có lợi nhất cho mình.

Nên mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm là câu hỏi được khá nhiều người tìm kiếm kênh đầu tư tài chính tốt nhất quan tâm. Hy vọng với bài viết trên, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định thích hợp.

Nhận tư vấn tại ĐÂY !