4 quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm tai nạn bắt buộc

Trong quá trình làm việc, rất nhiều người lao động đã gặp phải rủi ro về tai nạn khiến cho họ bị mất khả năng lao động, cuộc sống bản thân và gia đình vô cùng khó khăn. Nhằm đảm bảo đời sống cho họ chính phủ đã ra quy định đóng bảo hiểm tai nạn bắt buộc đối với người chủ sử dụng lao động. Luật mới năm 2017 cũng có những thay đổi về mức đóng và các chế độ hưởng trợ cấp khác.

Đóng bảo hiểm tai nạn là yêu cầu bắt buộc

Quy định về mức đóng bảo hiểm tai nạn bắt buộc

Bắt đầu từ ngày 01/06/2017, kể từ khi Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực, người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức đóng là 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức đóng đã giảm xuống một nửa, thay vì mức đóng 1% như trước đây.

Điều kiện hưởng bảo hiểm tai nạn lao động

Mặc dù người chủ sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn bắt buộc nhưng người lao động sẽ chỉ được hưởng chế độ liên quan tới tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi đảm bảo các điều kiện sau:

  • Chế độ tai nạn lao động: Bị tai nạn và suy giảm khả năng lao động từ 5% do tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây: Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.
  • Chế độ bệnh nghề nghiệp: Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại và suy giảm khả năng lao động từ 5% do bệnh nói trên.

Chú ý:

  • Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp: Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định; Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.
  • Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp: Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp; Bị tai nạn lao động nhiều lần;Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.

Bảo hiểm tai nạn sẽ giúp người lao động an tâm hơn

4 Quyền lợi của người lao động

Khi người chủ sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn bắt buộc cho người lao động thì người lao động sẽ có quyền hưởng các chế độ sau:

1. Trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp một lần

Điều kiện hưởng: Suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) từ 5% – 30%.

Mức trợ cấp = Mức trợ cấp theo mức suy giảm KNLĐ + Mức trợ cấp theo số năm đã đóng BHXH. Trong đó:

  • Mức trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động: Suy giảm 5%= 05 lần mức lương cơ sở; Thêm 1% = thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.
  • Mức trợ cấp theo số năm đã đóng BHXH: Đóng BHXH từ dưới 1 năm = 0,5 tháng lương đóng BHXH liền kề trước khi nghỉ để điều trị; Thêm 1 năm đóng BHXH= thêm 0,3 tháng lương đóng BHXH liền kề trước khi nghỉ để điều trị.

2. Trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Điều kiện hưởng: Suy giảm KNLĐ từ 31%.

Mức trợ cấp = Mức trợ cấp theo mức suy giảm khả năng LĐ + Mức trợ cấp theo số năm đã đóng BHXH. Trong đó:

  • Mức trợ cấp theo mức suy giảm KNLĐ: Suy giảm 31% = 30% mức lương cơ sở; Thêm 1% = thêm 2% mức lương cơ sở.
  • Mức trợ cấp theo số năm đã đóng BHXH: Đóng BHXH từ dưới 1 năm = 0,5% tháng lương đóng BHXH liền kề trước khi nghỉ để điều trị; Thêm 1 năm đóng BHXH = thêm 0,3% tháng lương đóng BHXH liền kề trước khi nghỉ để điều trị.

Bản thân người lao động cần hiểu rõ chế độ để không bị thiệt thòi

3. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

4. Các chế độ khác

Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Hiện nay, rất nhiều những người lao động xuất phát từ các vùng thôn quê, hoàn cảnh gia đình phần lớn là khó khăn. Vì thế, quy định về việc đóng bảo hiểm tai nạn bắt buộc sẽ giúp người lao động an tâm để làm việc tốt hơn, giúp cuộc sống ngày càng khấm khá.