Relative Content

Monthly Archives: Tháng Sáu 2016

Đa dạng các hình thức bảo hiểm trong cuộc sống

Sự đa dạng của các sản phẩm bảo hiểm giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn và được cung cấp những lợi ích tốt nhất trong cuộc sống. Khi chất lượng cuộc sống của con người ngày càng nâng cao thì con người sẽ trú trọng đến các yếu tố đem lại những […]

Kinh doanh bảo hiểm có giống kinh doanh đa cấp?

Ở góc độ nào đó, mô hình tương đối giống nhau nhưng 2 hình thức kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh đa cấp được điều chỉnh bởi những quy định pháp luật khác nhau. Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại luật gia Việt Nam (VLCAC), […]