Relative Content

Monthly Archives: Tháng Năm 2015

Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ

Phí bảo hiểm nhân thọ là gì? Cách tính phí bảo hiểm nhân thọ? Số tiền bảo hiểm là gì? Nhiều người thắc mắc về chi phí mua bảo hiểm nhân thọ. Vậy phí bảo hiểm nhân thọ là gì và cách tính phí ra sao? Phí bảo hiểm nhân thọ là gì? Phí bảo […]

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có điều khoản theo mẫu là thế nào?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có điều khoản theo mẫu là gì? Các yêu cầu đối với điều khoản mẫu trong bảo hiểm nhân thọ? Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có điều khoản theo mẫu là gì? Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có điều khoản theo mẫu (tức hợp đồng định sẵn) […]

Bảo hiểm nhân thọ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) vừa có văn bản gửi Bộ Công thương về nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg, trong đó có quy định bảo hiểm nhân thọ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu. Dự thảo chưa lấy ý kiến của đối tượng […]