Relative Content

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2014

Những điều cần biết về Bảo hiểm ô tô

Bảo hiểm ô tô là gì? Bảo hiểm ô tô bồi thường cho những gì? Có hợp pháp không nếu lái xe mà không có bảo hiểm? Đơn bảo hiểm có thời hạn bao lâu? Bảo hiểm ô tô là gì? Bảo hiểm ô tô bồi thường cho thiệt hại tài chính của bạn phát […]

Bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ 2014: một năm nhìn lại

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ đạt 10.353 tỷ đồng trong năm 2014, tăng 4,2% so với năm 2013 và tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc năm nay giảm 3,3% so với năm 2013. Dù xảy ra nhiều sự kiện bảo hiểm nhân thọ bất ngờ, với giá trị bồi […]

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bổ sung

Thông thường các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đưa ra những bảo hiểm bổ sung để người tham gia bảo hiểm lựa chọn đưa vào những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tiêu chuẩn, nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu bảo hiểm, phù hợp với điều kiện sức khỏe, tuổi tác, […]

Những hạng mục cần phải mua khi tham gia bảo hiểm ô tô

Khi mua bảo hiểm ôtô cần chú ý những hạng mục sau: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới, Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô… Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới Để đảm bảo yêu cầu của pháp luật, […]

Bảo hiểm ô tô và những câu chuyện bồi thường bảo hiểm

Tần suất yêu cầu bồi thường đối với bảo hiểm xe ô tô ở Việt Nam cao gấp 10 – 15 lần các nước phát triển bởi vì tâm lý “mua bảo hiểm thì phải sử dụng” hay “mua bảo hiểm thì phải có lãi”. Không giống như ở các nước phát triển, nơi ô […]

Cân nhắc mua bảo hiểm sức khỏe trước khi có thai

Vì bản chất của bảo hiểm sức khỏe là bảo hiểm cho con người đối với những rủi ro về sức khỏe không thể đoán trước được, nên bảo hiểm thai sản chỉ được bán kèm với bảo hiểm sức khỏe và có áp dụng thời gian chờ trước khi được bảo hiểm. Khi bạn […]