Relative Content

Monthly Archives: Tháng Chín 2014

Tại sao ngân hàng thích cho vay tiêu dùng hơn cho vay kinh doanh?

Ngân hàng thích cho vay tiêu dùng hơn vì vay tiêu dùng sẽ không hạn chế giải ngân hay vì sự áp lực từ nguồn vốn huy động. Trong điều kiện không được dư dả thanh khoản, nhiều ngân hàng khuyến khích khách hàng vay theo hình thức vay tiêu dùng. Ông Nguyễn Hải Sơn, […]