Relative Content

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2013

Điều kiện tham gia Bảo hiểm sức khỏe phổ thông Liberty Medicare

Điều kiện tham gia Bảo hiểm sức khỏe phổ thông Liberty Medicare: về độ tuổi người được bảo hiểm, các chương trình bảo hiểm sức khỏe của Liberty. Bảo hiểm sức khỏe phổ thông Liberty Medicare Điều kiện tham gia Bảo hiểm sức khỏe phổ thông Liberty Medicare: về độ tuổi người được bảo hiểm, […]

4 lưu ý khi mua bảo hiểm thai sản

Bạn phải mua bảo hiểm sức khỏe thì mới được mua bảo hiểm thai sản và khi mua bảo hiểm thai sản bạn cần lưu ý về tài chính và phí đóng, quyền lợi, bệnh viện liên kết, thời gian chờ. Bảo hiểm thai sản là quyền lợi mở rộng trong danh mục bảo hiểm […]