Relative Content

Monthly Archives: Tháng Bảy 2013

Dễ dãi vay tiêu dùng có thể làm nợ xấu tăng cao?

Khó cho vay DN trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, ngân hàng xoay sang khách hàng cá nhân với việc đẩy mạnh cho vay tiêu dùng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện nhưng vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn, nguồn vốn chưa […]